Konsumentköplagen ändras – detta måste du ha koll på

Publicerad: 2022 april 27 13:10

För fordon sålda från och med 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag och den påverkar bilhandeln på flera sätt. I den här artikeln beskriver vi de viktigaste förändringarna och hur lagen ställer högre krav på noggranna begagnattester samt bättre dokumentation.

Den nya konsumentköplagen är en ”uppgradering” av den föregående lagen som varit gällande i snart tre decennier. På flera punkter har konsumenternas skydd förstärkts, vilket ställer högre krav på bilhandeln.

Här är de viktigaste förändringarna:
• Tidsfristen för den ”omvända bevisbördan” förlängs från 6 till 24 månader.
• Generella friskrivningar som ”såld i befintligt skick” går inte att använda längre.
• Kunden måste uttryckligen blivit informerad om de avvikelser/fel som finns på fordonet och godkänt dessa med sin underskrift.
• Datum och/eller mätarställning för nästa service måste finnas angiven i varudeklarationen, VDN.
• Det finns ingen gräns vid två avhjälpningsförsök, om det behövs kan flera försök göras.
• Högre krav på noggranna begagnattester och dokumentation, krav som InternalCars BegTest PRO redan uppfyller.

Omvänd bevisföring
Det som ibland beskrivs som ”omvänd bevisföring” i konsumentköplagen heter egentligen presumtionsregeln. Det innebär att en kund kan kräva prisavdrag, reparation eller hävt köp för ett fel som uppstått – och det är bilhandlaren som måste bevisa att felet inte fanns hos fordonet från början.

Presumtionsregeln gällde tidigare i 6 månader men förlängs från 1 maj 2022 till hela 24 månader. Merparten av de fel som kan uppstå lär visa sig relativt snart efter köp men bevisbördan ligger hos säljaren i 24 månader. En kund skulle till exempel kunna hävda – 23 månader efter köp – att en krånglande automatlåda varit felaktig redan från början. Ett sådant byte kan bli kostsamt för bilhandlaren, om det inte går att dokumentera hur bilen testats och att felkoder blivit avlästa – och sparats.

InternalCars BegTest PRO möter redan dessa krav på testrutiner och dokumentation. Det vi verkligen rekommenderar är att spara avdrag av felkoder och tillfoga dessa i dokumentationen. De måste inte finnas med i VDN men bör sparas.

Det finns ingen bortre gräns för hur många bilder som kan sparas i BegTest PRO. Kom ihåg att även ta bilder på ”fel som inte finns”, som exempelvis frånvaron av oljeläckage. Då kan man styrka att oljeläckage, och andra skador på underredet, inte fanns vid försäljningen.

Den nya konsumentköplagen med 24 månaders presumtionsregel gäller från 1 maj 2022. Bilar köpta innan 1 maj har 6 månader av ”omvänd bevisföring”. Lagen gäller alltså inte retroaktivt.

Inga friskrivningar
Generella friskrivningar som ”såld i befintligt skick” gäller inte längre eftersom kunden uttryckligen måste bli informerad om faktiska avvikelser, samt godkänt dessa med sin underskrift.

Om en bil sålts i sämre skick än köparen kunnat förutsätta, med hänsyn till pris och övriga omständigheter, ska den anses som felaktig. Friskrivning i VDN, som ”befintligt skick”, gäller inte.

I detta sammanhang är det också på sin plats att påminna om att ”reservation för felskrivning” är en term som inte går att använda. Bilhandlare måste uppfylla allt som skrivits i till exempel annonstext, felskrivning är aldrig en ursäkt. Om bilen till exempel saknar utrustning som angetts i en annons kan köparen kräva kompensation eller häva köpet.

Komplicerade fel
Någon gräns vid två avhjälpningsförsök har inte funnits skriven i den gamla konsumentköplagen, men har använts som en praxis vid vanligt förekommande fel.

Bilar är dock komplexa produkter som kan ha intermittenta fel, och om det så krävs kan därför flera försök till avhjälpning göras. Mer än fem försök är dock sällan försvarbart, då har kunden rätt att häva köpet.

Avhjälpning ska som förut ske utan större olägenhet för kunden, med lånebil. Praxis är att kunden betalar den rörliga kostnaden för hyrbil, 25 procent.

BegTest PRO möter kraven
Den nya konsumentlagen ställer högre krav på noggranna begagnattester och detaljerad dokumentation, men det är krav som InternalCars BegTest redan uppfyller.

Cirka 2.300 bilhandlare använder BegTest Pro och närmare 200.000 bilar hanteras årligen med testmetoden. Sedan verktyget lanserades för tio år sedan har över en miljon bilar testats.

BegTest Pro innehåller många interaktiva funktioner som gör att faktauppgifterna ”fyller i sig själv” via externa databaser för fordonsfakta. Verktyget fungerar sömlöst mellan mobil, laptop och surfplatta.

Testprotokollen i BegTest Pro samlas på InternalCars säkra servrar med lagring i Sverige och nås av alla medarbetare, sökbart med regnummer. Det finns ingen gräns för hur länge testprotokollen sparas och det finns plats för hundratals foton till varje fordon. Inte minst är det viktigt att ta bilder underifrån.

Förutom ovan nämnda förändringar tillkommer även ändringar i Leveransvillkoren, i en överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket. MRF har sänt ut dessa ändrade leveransvillkor till sina medlemmar och på sin webbplats.


Kontaktperson InternalCars
Karl Vilhelm Lundin, vd
Tel 08-400 11 860
kv.lundin@internalcars.com

Om InternalCars
InternalCars utvecklar och driver digitala verktyg och affärssystem för att testa, bedöma, värdera, dokumentera och handla med begagnade bilar samt leasingbilar. Bland dessa finns marknadsledande BegTest Pro-verktyget och Handlarbudet.se, motorbranschens egen handelsplats.

Närmare 200.000 fordon hanteras hos över 2.300 anläggningar över hela Sverige, varje år, med de digitala affärssystemen från InternalCars. Cirka 10.000 bilar säljs och köps mellan handlarna för ett årligt värde på över 2 miljarder kronor.

Idag är majoriteten av Sveriges större bilhandlare anslutna till InternalCars/Handlarbudet-plattformen. Bland dessa återfinns Din Bil Sverige, Hedin Bil, Volvo Car Retail, Skobes, Bilia Group, Volkswagen Sverige, Audi Sverige, BMW Sverige, Bavaria, Europeiska Motor, Möller Bil, Förenade Bil, Landrins Bil, Brandts Bil, Motor Trend Toyota, Bilia Mercedes Stockholm, Porsche Stockholm med flera.