Ny konsumentköplag ställer högre krav på begtester

Publicerad: 2022 april 24 10:46

Den 1 maj förlängs tiden för ”omvänd bevisföring” från 6 till 24 månader i den nya konsumentköplagen. Det ställer betydligt högre krav på bilhandeln att utföra noggranna begagnattester och spara dokumentationen. Riksdagen klubbade nyligen en ny konsumentköplag och det innebär stora konsekvenser för bilhandeln. Den nya konsumentköplagen börjar gälla 1 maj.

Den största skillnaden är att det råder ”omvänd bevisföring” i 24 istället för 6 månader. Det innebär att en kund kan kräva prisavdrag, reparation eller hävt köp för ett fel som upptäckts – och det är bilhandlaren som måste bevisa att felet inte fanns från början.

Vi kan ta ett exempel: En kund klagar på ett oljeläckage och det visar sig komma från ett skadat och sprucket oljetråg. Kunden kräver reparation med motivet att felet fanns redan när bilen köptes. I det läget måste bilhandlaren kunna bevisa att oljetråget inte var skadat och att inget läckage förekom när bilen såldes. Tiden för den ”omvända bevisbördan” förlängs alltså från 6 till 24 månader.

Det vassaste verktyget för att testa, värdera och handla med inbytesbilar är marknadsledande BegTest Pro, utvecklat av InternalCars Handlarbudet. Cirka 1.500 bilhandlare är anslutna och närmare 200.000 bilar hanteras årligen med testmetoden. Sedan verktyget lanserades för tio år sedan har över en miljon bilar testats.

BegTest Pro innehåller många interaktiva funktioner som gör att faktauppgifterna ”fyller i sig själv”, via externa databaser för fordonsfakta. Verktyget är lätt att arbeta med och fungerar sömlöst mellan mobil, laptop och surfplatta.

Testprotokollen i BegTest Pro samlas på ett ställe i ”molnet” och nås smidigt av alla medarbetare. Det finns ingen gräns för hur länge testprotokoll och varudeklarationer sparas.

När konsumentköplagen snart ändras finns det flera viktiga egenskaper hos BegTest Pro som stödjer bilhandelns behov av detaljerad dokumentation:

  • Alla bilder sparas alltid.
  • Det får plats hundratals bilder i varje test. Inte minst viktigt är att fotografera underifrån (som i exemplet ovan).
  • Flera versioner av testerna kan sparas, till exempel testarens original och säljarens version efter dialog med kunden.
  • Användaren kan dokumentera diagnosresultat, felkoder, batteristatus, AC-test och avgastest.
  • Testprotokollet kan skickas till kund för signering, snart även med BankID.