Låt era köpare signera att de läst Testprotokoll och Varudeklarationer med juridiskt bindande BankID!

Publicerad: 2022 juni 17 09:52

Nu är InternalCars portaler, inklusive Handlarbudet.se, redo för signering av alla sorters dokument med BankID. Som bilhandlare kan ni skicka testprotokoll, varudeklarationer, skadeanmälan glas, garanti- och försäkringsanmälan för signering med BankID direkt från varje fordon.

De som signerar behöver inte uppge sitt personnummer i testsystemet – för att undvika att lagra icke nödvändiga personuppgifter – men signeringen kopplas till BankID:s referensnummer och är juridiskt bindande.

Den nya BankID-signeringen är dessutom mycket smidig för era kunder att använda.

 

Obs! Snart kommer vi även med smidiga videoinspelningar för ert digitala arkiv på både skick vid inbyte och skick vid försäljningstillfället.